Kreativita: Dá se měřit? A nakolik jste kreativní vy sami?

pexels-photo-185576

Možná se ptáte, jak se dá vůbec kreativita měřit. Někdo je umělec, někdo je doktor. Znamená to ale, že jeden musí být díky své profesi více kreativní, než ten druhý? A dá se kreativita probudit?

Mrkněte na 4 otázky a zkuste si na ně odpovědět. Jste kreativní?

OTÁZKA č. 1: Jste divergentní?

Divergence znamená schopnost vyhledávat řešení mnoha různými způsoby. Po mnoho let bylo hlavním ukazatelem kreativity právě míra divergence. Vědci dali zkoumaným účastníkům předměty a ptali se jich, jaké jiné možné využití kromě klasického by mohla mít třeba sponka, cihla nebo hrníček. Podle odpovědí poté přisuzovali zúčastněným určitou míru kreativity.

Pokud získáme různé zkušenosti, budeme se na svět koukat pokaždé zase jinýma očima.

Později ale přišli s názorem, že divergentní myšlení není jediné měřítko kreativity. Například – protikladné logické myšlení je stejně tak důležité, jako myšlení divergentní. Koneckonců, nejdůležitější je mít dostatek nápadů jak logických, tak zdánlivě překvapivých, a vybrat z toho poté tu nejlepší možnost.

OTÁZKA č. 2: Jste otevření?

Další měřítko kreativity je míra otevřenosti k novým zkušenostem. Lidé, kteří si rádi užívají cestování do nových míst a využívají k tomu nejrůznější způsoby, jedí jídlo, které nikdy předtím nejedli anebo hovoří o tématech, o kterých dříve neslyšeli, jsou jednoduše zvídaví a otevření novým zkušenostem.

OTÁZKA č. 3: Jste motivovaní?

Lidé, kteří jsou otevření zkušenostem, jsou také celkově více propojeni s vnímáním, fantazií, estetickým vnímáním a emocemi. Jinými slovy, fantazírování a přemýšlení o věcech jinak, znamená být v určitém slova smyslu kreativním. A lidé, kteří mají takové vnímání, dokáží být více motivovaní.

Také je třeba si ale uvědomit, že kreativní lidé nejsou většinou pouze snílci s hlavou plnou nápadů. K tomu, aby se věci opravdu děli tak, jak si přejí, je třeba velké míry funkčních vlastností, jako je třeba smysl pro organizaci, plánování a soustředěnost.

Kreativita? Organizace, plánování a soustředěnost.

OTÁZKA č. 4: Dokážete spolupracovat?

Týmová práce je velmi důležitá, ať už jsme nebo nejsme kreativní. Pravdou ale je, že kreativní lidé si více uvědomují potřebu sounáležitosti a vzájemné spolupráce. Stejně tak by bylo chybou rozdělovat v týmu lidi na logické a na kreativní, protože každý se od toho druhého může mnoho naučit.

Kreativita je aktivita celého mozku. Poznejte vaše silné stránky a poté pracujte na tom, aby se provázali s vašimi novými kvalitami.

A nezapomeňte: Každý z nás je určitým způsobem kreativní. Jen je třeba si své schopnosti uvědomit a dát jim průchod. 

Inspirováno článkem z The Success.com.

Add Comment

Click here to post a comment