Návštěva psychologa je prvním přiznáním si problému, uvádí pražský psycholog

Mgr. Tomáš Morávek

Mgr. Tomáš Morávek je psycholog a psychoterapeut, který se ve své praxi zaměřuje na řešení osobních a pracovních problémů a témat souvisejících s osobním rozvojem. Pracuje také jako odborný poradce pro oblast vztahů v seznamovací agentuře a jako lektor manažerských a osobnostních dovedností.


Lidé mají obvykle z prvního setkání s psychologem či psychoterapeutem strach. Do jaké míry je tato obava odůvodněná?

Obecně lze říci, že lidé přicházejí stále lépe informováni a připraveni. Spíše než o obavy jde o určitý ostych. Návštěva psychologa je často prvním přiznáním si problému a klienti vědí, že o něm budou mluvit. Navíc se přidá neznámé prostředí nebo představa, že se mě bude někdo ptát na něco nepříjemného nebo příliš osobního. Klienti ale mohou být bez obav. Vždy se snažím jejich situaci s nimi probrat normálně a bez stresu.

Jak s tímto jejich ostychem pracujete?

Pokud je na nich patrná velká nervozita, obvykle se jich na to zeptám. Většinou je uklidní, že jsou takové projevy normální. A že to nejtěžší možná již mají za sebou tím, že se odhodlali se někam objednat a přijít. Ptám se jich jen to, co nám pomůže lépe porozumět situaci. Nejde přeci o výslech.

Jednou z oblastí, ve které nabízíte pomoc, je zvyšování pracovní spokojenosti. Jaké procento lidí za Vámi s tímto problémem chodí?

Zhruba čtvrtina lidí v mé poradně řeší okruh problému spojený s pracovní frustrací, přetížeností a nespokojeností s pracovní realizací. V poslední době raketově roste klientela z řad velmi úspěšných a movitých lidí, kteří ale nepociťují takovou spokojenost, která by jejich postavení odpovídala.

Je řešením tohoto problému vždy změna pracovní pozice?

Určitě ne. Pracujeme na uvědomění si toho, jaké hodnoty jsou pro ně samotné důležité a jestli je v práci a životě naplňují. Dalším řešení je podrobně probrat, jaké možné cesty vedou k žádoucí změně.

Domnívám se, že se spokojeností v práci souvisí i má výkonnost. Čím vyšší je jedno, tím vyšší je i druhé. Je to pravda?

Výzkumy i pracovní praxe to rozhodně potvrzují. Zejména z dlouhodobého hlediska. Spokojenost je spojena s větší ochotou překonávat případné pracovní nezdary a je ochranným štítem proti únavě a vyhoření.

Čím vším je výkonnost ovlivněná?

Zejména se jedná o tyto tři faktory: za prvé postoj k práci. Určitě znáte lidi, kteří jsou prostě pracovití od přírody. Mají to v povaze. Jedná se o velmi dobrý predikátor výkonnosti, protože tito lidé dosahují výkonnosti i bez výraznějších motivačních pobídek. Za druhé se jedná o motivaci k práci nebo splnění úkolu. Jde o to, jak je cíl zajímavý a co nám přinese. Třetí a nezanedbatelnou úlohu hrají pracovní podmínky. V jakém pracujeme prostředí, kdo jsou naši kolegové nebo jak výkonné máme pracovní nástroje.

Jakými kroky ji tedy můžeme zvýšit?

Zde neexistuje univerzální odpověď, každá oblast má jiný způsob, jak ji můžeme ovlivnit. Jsem velmi rád, že se firmy začínají soustředit na rozvoj lidského potenciálu. Zamýšlí se nad tím, jak trvale a dlouhodobě podporovat spokojenost svých pracovníků, protože se jim to zkrátka vyplácí.

Na začátku rozhovoru jste zmiňoval úspěšné a movité lidi, kteří jsou také Vašimi klienty. S jakými problémy se nejčastěji potýkají?

Mnozí lidé, kteří dosáhli určitého bohatství, jsou překvapeni tím, že nejsou automaticky šťastní. Že dosáhli toho, po čem všichni touží, a nepřináší jim to, co od toho čekali. Prožitek z luxusu po relativně krátké době přestane dotovat pocity štěstí. Lidé si na to brzy navyknou. 

Tím jistě dochází i k ohrožení ostatních oblastí. Které nejvíce?

Nejvíce je ohrožena oblast mezilidských vztahů. Původní vztahy a přátelství mohou být narušeny závistí a nové malou autentičností a otevřeností. Správné a smysluplné nakládání s větším množstvím peněz je určitá dovednost. Musíme mít pevně a jasně urovnané vnitřní hodnoty.

Existuje tedy nějaké ideální množství peněz, které činí člověka šťastného, nebo je to u každého individuální?

To je zajímavá otázka. Zeptejte se deseti lidí a dostanete deset odpovědí.

Mohl byste být konkrétnější?

Podle psychologických výzkumů, které se zabývají štěstím a spokojeností, není přímá úměra mezi výší příjmu a spokojeností nekonečná. Jinými slovy platí, že čím více peněz máte, tím jste spokojenější. Pravděpodobně. Ale tento pozitivní vztah se zastaví někde kolem hranice přibližně 130 000 Kč příjmu za měsíc. Pak je tento vztah u některých jedinců doslova negativní, tedy byli šťastnější například s průměrným platem.

Filosofií VímVíc.cz je vzdělávání ostatních, a tak se na závěr každého ptám, co nového se naposledy naučil. Co to je u Vás?

Vzhledem k mé profesi mám štěstí, že se od svých klientů učím prakticky každý den. Vidím a do hloubky zažívám, jak překonávají každodenní starosti, jak se vyrovnávají s životními ztrátami nebo jak čelí každodenním úzkostem. Ale pokud vás zajímá nějaká konkrétní dovednost, tak mě inspiroval můj kolega Petr Brichcín s myšlenkou, že produktivita není efektivita. A že se máme soustředit v tom, co denně děláme, na to opravdu důležité. Co to je, nám pomůžou určit naše osobní hodnoty. Pomyslný maják našeho života.


Add Comment

Click here to post a comment