Učení se cizímu jazyku vás obohatí víc, než si myslíte

cizí jazyk

Schopnost komunikovat je zásadní, ať už se hodláte prosazovat v čemkoli. Měli byste umět vcítit se do potřeb druhého člověka, být týmový hráč a dokázat řešit problémy právě skrze domluvu. Věřte nebo ne, nic vám lépe nerozšíří obzory a nenaučí vás používat rodnou řeč lépe než učení se cizího jazyka.

Může se to zdát kontraproduktivní – jak vám může cizí jazyk pomoci lépe používat ten mateřský? Jednoduše – s cizím jazykem přichází jiná pravidla komunikace. Musíte poznat kulturu národa, jenž daným jazykem hovoří. To vám pomůže se na vlastní jazyk a kulturu podívat z jiného úhlu pohledu a lépe jej poznat. O vlastní řeči si uvědomíte věci, kterých byste jinak neměli šanci si všimnout, protože je lze poznat pouze zvenčí. Znalost cizího jazyka, notabene jazyka nám kulturně velmi vzdáleného, vám umožní uvažovat v jiných souvislostech a nahlížet problém z mnoha perspektiv.

Zde jsou čtyři hlavní důvody, proč byste se měli začít učit nový jazyk:

1. Překonáte svůj strach

Začít se učit cokoli nového vyžaduje spoustu odvahy. V případě jazyků rovněž i vytrvalosti, neboť vám bude nějakou dobu trvat, než dokážete jazyk alespoň na základní úrovni používat. Vybudování si těchto vlastností vám pomůže i v podnikání jakýchkoli pracovních záležitostí – naučíte se být trpělivější a snáze se pustíte do něčeho nového. Protože budete vědět, jaké to je a co všechno novinky obnášejí. Zároveň si navyknete na neznámé věci z kultury, jejíž jazyk se učíte. Možná je jednou budete moci aplikovat pro vlastní aktivity.

2. Naučíte se naslouchat

Jazyk se jinak než důkladným posloucháním nenaučíte. Ať už v kurzu nebo jakýmkoli jiným poslechem, zvyknete si dávat velký pozor na to, co vám kdo říká, abyste mohli adekvátně reagovat. Konverzace v mateřském jazyce po vás nikdy takovou soustředěnost vyžadovat nebude. Učení se novému jazyku vás vytrénuje a navykne vás na bedlivé vnímání okolí.

3. Zvyknete si pracovat systematicky

S pozorným posloucháním jde ruku v ruce i pravidelnost učení – pokud se budete jazyku věnovat jen jednou za čas, nikdy si jej neosvojíte. Ale pokud si zvyknete se mu v počátcích učení věnovat denně a ještě k tomu s jistým řádem, brzy uvidíte výsledky. Budete schopni jakýkoli váš vlastní systém aplikovat i v pracovním procesu. Bez obtíží se zvládnete jednomu cíli věnovat pravidelně a uspořádaně. Jako se v jazyce musíte učit slovíčka, pořadí slov ve větě, časování, skloňování nebo i způsob zápisu, tak budete schopni si rozkouskovat jakýkoli problém a řešit jej systematicky.

4. Dokážete nahlížet problémy z širší perspektivy

Naučíte se přemýšlet s otevřenou myslí. Nebudete tak pevně upoutáni k zajetým postupům, protože jste zjistili, že problémy se dají řešit inovativně. Učením se nového jazyka jej prožíváte a nasáváte novou kulturu. Ne nadarmo se říká, že kolik jazyků umíte, tolikrát jste člověkem. A pro jakékoli další rozvíjení vlastní práce není nic vhodnějšího, než se naučit využívat ze sebe co nejvíce rozmanitých přístupů. Nový jazyk vás nutí přemýšlet o věcech jinak, než jste byli zvyklí, což vám může velmi pomoci nejen v pracovním, ale i osobním životě.

Do nového jazyka se musíte ponořit a snažit se z něj získat, co se dá. Toto odhodlání potom lze aplikovat na cokoli, jakmile se vám jednou zalíbí. Hlavní je motivace. Vyberte si jazyk, jehož zvuk se vám líbí, nebo s nímž je spjatá pro vás atraktivní kultura. Berte jej jako svůj koníček a nemyslete jen pragmaticky na to, zda je pro vás využitelný. Čím exotičtější jazyk, tím vzdálenější kultura a tím širší rozhled se vám naskytne.

Nemluvě o tom, že máte šanci poznat lidi z jiných zemí, kteří vás mohou všemožně obohatit. A vězte, že s učením se neobvyklého jazyka se stáváte zajímavějším i pro lidi kolem vás. Cizí jazyk nebo kultura se může stát poutavým tématem k hovoru s kýmkoli, na koho chcete udělat dojem. Hned budete vypadat jako zábavný člověk, pokud se na pobídku okolí dokážete rozpovídat například o fonetických pravidlech čínštiny, počtu a užití pádů finštiny nebo způsobu zápisu japonštiny.


Inspirováno článkem z entrepreneur.com

Sabina Dudová

Sabina Dudová

Studentka japonské filologie a žurnalistiky. Sarkastický fantasta s nosem zabořeným v knihách. Nezastavitelný žvanil, jakmile dojde na cokoli spojeného s japonskou kulturou.
Sabina Dudová

Add Comment

Click here to post a comment