Jak odpovídat na pracovním pohovoru #1

seriál 1

Nebylo by skvělé, kdybychom přesně věděli, jaká bude další otázka na pracovním pohovoru? Myšlenky číst sice neumíme, ale v tomto seriálu najdete 31 nejběžnějších otázek, na které se personalisté ptají. Hodí se proto strávit pár minut tím, že si zkusíme na otázky odpovědět.

V prvním díle si ukážeme prvních 10 typických otázek.

  1. Můžete mi o sobě říci pár vět?

Přestože se tato otázka zdá jako velmi jednoduchá, lidé se na ni často nepřipraví a neřeknou poté na pohovoru to, co by chtěli. Nemusíte sáhodlouze vyprávět o svých předchozích pozicích, nebo o svých zálibách. Stačí, pokud vypíchnete jednu nebo dvě a ukážete tím, že jste pro pozici tím správným člověkem. Navažte na předchozí pozice pouze tím, že zmíníte, jak vás tvarovaly a čím vás posílily pro novou pozici.


 

  1. Kde jste se o pracovní pozici dozvěděl?

Další zdánlivě nevinně znějící otázka, která je přitom příležitostí k tomu, abyste zaujali svým vztahem k firmě. Řekněte, odkud jste se o místě dozvěděli a proč je to pro vás důležité. Pokud vám o tom řekl někdo na meetingu nebo jste si o tom přečetli v magazínu, nebojte se to říci. Nestyďte se na pohovoru říci, že jste viděli inzerát na ulici, a dodejte, co přesně vás na inzerátu zaujalo, a díky čemu jste tady.


 

  1. Co o společnosti víte?

Každá společnost má v dnešní době webové stránky, kde se můžete dozvědět, na čem firma pracuje a co jsou její cíle a zásady. Zmiňte pár klíčových slov nebo frází z internetové stránky, a podpořte je svými vlastními názory, které s filozofií firmy souvisejí. Můžete použít fráze jako: „Osobně jsem zaujat tímto názorem, protože…“, nebo „Opravdu v tento přístup věřím, jelikož…“


 

  1. Proč máte o tuto pozici zájem?

Firmy chtějí ty jedince, kteří jsou z oné pracovní pozice nadšení. Proto je potřeba, abyste měli připravenou skvělou odpověď, proč chcete pracovní místo získat. Propojte pracovní náplň firmy se svými zájmy: „Bavilo by mě pracovat na zákaznické podpoře, jelikož rád komunikuji s lidmi a velmi mě uspokojuje, když vidím, že někomu skutečně pomáhám.“, nebo „Angažuji se ve vzdělávání a vzdělávacích kurzech, a moc se mi líbí, jak jste pojali tuto činnost právě vy.“.


 

  1. Proč bychom měli vzít právě vás?

Tato otázka se může zdát trochu nepříjemná a přímo na tělo. Ve skutečnosti ale lepší otázku ani nemůžete dostat. Díky této otázce můžete jednoduše prodat svoje schopnosti a znalosti. Do odpovědi tedy zahrňte nejen to, že práci dokážete skvěle zvládat, ale že se hodíte také do týmu a celkové firemní kultury (věk, názory, atd), a že jste tedy lepší, než ostatní kandidáti.


 

  1. Jaké jsou vaše silné stránky?

Pokud se vás personalista na pohovoru zeptá na vaše silné stránky, nezmiňujte ty, které podle vás interviewer chce slyšet. Mluvte opravdu o těch, které podle vás máte a vybírejte ty, které jsou specifické a pro pozici relevantní.


 

  1. Jaké jsou vaše slabé stránky?

Touto otázkou se dotazující snaží zjistit, jaké je vaše sebevědomí a upřímnost. S upřímností to ale zase nepřehánějte – „Nedokážu dodržovat termíny a sem hodně zapomnětlivý,“ je stejně tak špatná odpověď jako „Nemám žádnou slabou stránku“. Zkuste vybírat takové vlastnosti, které ve své podstatě až tak špatné nejsou a k tomu jednu trochu horší. Také můžete vybrat něco, v čem se chcete zlepšit. Dobré „slabé stránky“ proto mohou být například: upřímnost, impulzivita, workoholismus nebo ne příliš velký komfort při mluvení před publikem.


 

  1. Jaký je váš největší pracovní úspěch?

Opět skvělá otázka, kdy nic neříká lépe „vezměte mě“, než výčet vašich personálních úspěchů. Zde opravdu není třeba držet se zpátky. Podařilo se vám v předchozí práci vymyslet skvělý marketingový plán, který vydělal velké peníze? Získali jste ocenění přímo od ředitele firmy? Vyjmenujte všechno, na co jste z profesionálního hlediska pyšní a co se vám již v pracovním životě podařilo.


 

  1. Řekněte o mi o nějaké výzvě, které jste čelili a dokázali se s ní poprat

V této otázce chce personalista zjistit, jak se dokážete vypořádat s potenciálním konfliktem. Nebojte se proto onu situaci konkrétně popsat a zmínit, jak jste se s tím vypořádali a které prostředky jste pro to použili.


 

  1. Kde vidíte sami sebe za 10 let?

Pokud tuto otázku na pohovoru dostanete, buďte přesní a upřímní. Tazatel chce zjistit, zda máte od pozice realistické očekávání, jestli máte ambice a jestli pracovní místo souzní s vašimi cíli a názory. Pokud se 10 deset let vidíte jinde a tato pracovní pozice je pro vás jen přestupný můstek, řekněte, že si nejste příliš jisti, kde byste chtěli za deset let být, ale že si užíváte všechny výzvy, které život přináší.

V příštím díle si řekneme, jak odpovídat třeba na otázky typu „Proč jste opustili předchozí práci?“, anebo „Proč vás vyhodili?“.

 

Zdroj: themuse.com

Add Comment

Click here to post a comment