Jaké chyby sociálně inteligentní lidé neudělají?

sociálně

Sociálně inteligentní lidé mají schopnost působit na své okolí vždy nekonfliktním a jemu příjemným způsobem. Není to vrozená schopnost, nýbrž naučená.

Abyste si ji osvojili, musíte být empatičtí. Potřebujete přirozeně chápat psychiku lidí kolem sebe a dokázat s ní souznít. Zároveň vychází z vašeho sebevědomí. Musíte si být jistí sami sebou, abyste své ego v zájmu harmonického vztahu dokázali vědomě upozadit a dát prostor tomu druhému.

Nepředvídají, co ostatní řeknou

Položí-li otázku, neočekávají konkrétní odpověď. Vyslechnou si druhého člověka až do konce, aniž by si z jeho výpovědi brali jen to, co se jim hodí. Snaží se pochopit stanoviska ostatních v plné míře.

Nesoudí lidi za odlišné názory

Sociálně inteligentní lidé chápou, že nic není černobílé a každý má trochu jiný pohled na svět. A především to plně respektují. Druhý člověk u nich neztratí svou hodnotu je proto, že se s ním na něčem neshodnou. Jsou otevření novým názorům a, i když s nimi nesouhlasí, respektují je.

Nepřerušují druhého člověka

Nemají totiž potřebu neustále protěžovat sebe a své názory. Umí ztichnout a poslouchat ostatní. Klidně si počkají, až na ně přijde řada a když ne, přejdou to.

Nevztekají se

Když dojde na ostrou výměnu názorů nebo dokonce hádku, sociálně inteligentní lidé se tím nenechají strhnout. Vědí, že důležitý je obsah toho, co říkají, nikoli hlasitost a jiné citové projevy. Umí ovládat svůj hlas a nepoddávají se emocím, takže diskusi dokážou dovést k závěru.

Nestrhávají na sebe neustále pozornost

Ví, že nejsou středobodem vesmíru, a proto dávají dostatek prostoru k vyjádření ostatním lidem. Nepotřebují neustálou pozornost okolí.

Nezpochybňují city ostatních, chápou je

Jen proto, že nejsou tak emocionální jako někdo v jejich okolí, neznamená, že budou jeho city jakkoli znehodnocovat. Ukáží své pochopení, i když sami by reagovali odlišně. Vědí, že jako různí lidé prožíváme věci různě.

Nepřesvědčují ostatní, jen říkají svůj názor

Dávají ostatním svobodu si vše přebrat po svém. Nemají potřebu je mermomocí přetáhnout na svou stranu. Sociálně inteligentní lidé jsou si sebou jistí natolik, že nevyžadují, aby jim ostatní „schvalovali“ jejich názory, a zároveň vědí, že každý má ty své – a proto vlastní nikomu nenutí.

Sociální inteligence není žádná vzácnost, může i ji osvojit každý. Jen se vyvarujte základních konverzačních chyb.


Inspirováno článkem z Lifehack.org

Sabina Dudová

Sabina Dudová

Studentka japonské filologie a žurnalistiky. Sarkastický fantasta s nosem zabořeným v knihách. Nezastavitelný žvanil, jakmile dojde na cokoli spojeného s japonskou kulturou.
Sabina Dudová

Add Comment

Click here to post a comment