Přestaňte se ohlížet a žijte bez výčitek. Jak?

výčitky

Každý z nás někdy provedl něco, co si vyčítal ještě dlouho poté. Řekli jsme něco nevhodného, špatně jsme se rozhodli a ublížili jsem druhému člověku. Příkladů je spousta. Přejeme se vrátit čas a rozmyslet si své jednání.

Což je jen zaručený způsob, jak se ve svých výčitkách topit i nadále. Jak takovou lítost hodit za hlavu a jít dál?

Všichni děláme chyby…

Chybovat je přeci lidské. Jde o nejzaručenější způsob, jak získat nové zkušenosti a postupovat životem dál. Pomáhají nám se vyvíjet a proměňovat. Musíme se naučit si je odpouštět, ne se za ně mrskat od rána do večera. Přijměme vlastní nedokonalost jako přirozenost a šanci se rozvíjet. Nakonec skončíme jako člověk odlišný od toho, který se v minulosti dané chyby dopustil. Uvědomme si, že každé naše rozhodnutí nás formuje. Bez nich bychom nyní nebyli tam, kde jsme (i v pozitivním smyslu slova).

…tak se je naučme přiznat

Nezřídka kdy naše chyba však nezahrnuje jen nás samotné. Cokoli řekneme/uděláme může negativně ovlivnit někoho nám blízkého. Bolest z ublížení a výčitky svědomí nás obtěžkají nesnesitelným způsobem. Je na nás, abychom si řekli „Tak tohle jsi zvoral,“ a šli to napravit. Čím dřív, tím líp. Omluvit se druhému člověku (a tím nemyslíme suché „promiň“, ale upřímné vysvětlení vlastních pohnutek, přiznání chyby a slova „omlouvám se a moc mě to mrzí“) znamená odhodit masku a nastavit tvář zasloužené facce. Je to projev odvahy, protože se vystavíme pohledu na člověka, kterému jsme ublížili. Naše výčitky ale zmizí mnohem rychleji a i vzájemný vztah po této zkušenosti může být pevnější.

Čerpejme ze zkušenosti

Objektivně a s co největším odstupem si zanalyzujme, co jsme vlastně udělali špatně. Možná jsme nevzali v úvahu city druhého nebo byli příliš zbrklí. Cokoli si z nově nabyté zkušenosti vezmeme se počítá. Může to být cokoli, jen se snažme to najít. Pomůže nám to vnímat ji pozitivněji, protože na nás bude mít nejen negativní dopad. Brzy si ji také přestaneme vyčítat, protože ujistíte sami sebe, že takovou botu už neuděláme.

I chybami tvoříte svou budoucnost. Možná vám to teď tak nepřipadá, ale jednou za svá pomýlení možná budete vděční. Nepřejte si vrátit čas a chybě se vyhnout – jak si můžete být jistí, že výsledek by byl býval lepší? Místo toho se změřte na to, co z té chyby dokážete vykřesat. Minulost patří vašemu minulému já, vy si osedlejte budoucnost.


Inspirováno článkem z Briantracy.com

Sabina Dudová

Sabina Dudová

Studentka japonské filologie a žurnalistiky. Sarkastický fantasta s nosem zabořeným v knihách. Nezastavitelný žvanil, jakmile dojde na cokoli spojeného s japonskou kulturou.
Sabina Dudová

Add Comment

Click here to post a comment