Svoboda: Co když myšlenky ovlivňují náš svět?

pexels-photo-131050

Jednou z nejvíce fascinujících věcí je, jak moc se odráží způsob myšlení v životech lidí. Každá myšlenka, kterou máme nás totiž zařazuje do určité kategorie myšlení. A podle toho také potom žijeme naše životy.

#1 Myšlení směru

Tato myšlenka je hnací sílou pro všechno. Pokud je naše přemýšlení nasměřováno tak, abychom získávali určitý výstup, musíme zákonitě naplnit náš potenciál. Je to myšlenka „směru“, která říká: ,,Začnu podnikat s tímto projektem.“ Pořád ten stejný typ myšlenky je i prohlášení: ,,Přestanu kouřit“ a ,,Chci se s ní oženit.“

„Chci se s ní oženit.“

Směrované myšlení je hnací silou pro naši budoucnost. Myšlenka „směru“ je například rozhodným tvrzením typu „Přestanu kouřit“, a nebo také určitým tázáním sebe sama: ,,Jak můžu přispět více? Jak udělat tenhle den nejlepším v životě? Jak ukázat této osobě, že ji miluju?“ Díky tomu, že budeme nad věcmi takto přemýšlet, otevře to naši mysl a ukáže možná řešení, místo toho, abychom nacházeli nekonečné problémy.

#2 Myšlení rozptýlené

Pokud je směr cestou, rozptýlená mysl je osvobození od „cesty“. Svoboda může nabírat různé podoby od sledování televize až po procházky v přírodě. Možná to mnoho lidé překvapí, ale rozptýlení může být ve skutečnosti vysoce přínosné.

Rozptýlení je v určitém množství přínosné.

Svoboda je totiž lidská potřeba, která zajišťuje, abychom dobili energii a znovu se zaměřili na sebe a na to, kam naše cesta směřuje. Rozptýlení může být tedy velmi přínosné, pokud to s ním nepřeháníme.

Rozptýlení může být přínosné. Můžeme si díky tomu uvědomit, že nejsme vězněm našeho snu.

Každý máme schopnost používat svobodu a rozptýlení jako velmi důležitý nástroj. Nikdy ale nesmíme zapomenout, že svoboda je divoké zvíře. Tohle zvíře nám může pomoci, ale také nad námi může rychle přebrat kontrolu. Mysleme na to stále.

#3 Myšlení destruktivní

My všichni máme v sobě buď pozitivní nebo negativní záměr. Desturktivní myšlení je myšlení s negativním záměrem. Právě v tomto typu přemýšlené se ovlivňují převážně emoce jako vina, kritika, hněv, smutek, obviňování a další. A tyto myšlenky se s tím pojí: ,,Nejsem dost dobrý. Je to moje chyba.“ Stejně tak otázky, jako: ,,Proč zrovna já? Proč nikdy nic nefunguje?“

Každý z nás se někdy nachází v jednom z rohů tohoto trojúhelníku, je ale jenom na nás, který z rohů si vybereme, abychom byli v životě spokojeni.

A pamatujte, nejkratší vzdálenost mezi každým rohem trojúhelníku je jediná myšlenka.

Inspirováno článkem z The Success.com.

Add Comment

Click here to post a comment