Digitální HR: Revoluce, ne evoluce

person-apple-laptop-notebook

Technologii digitální HR nastávají nové časy. Mobilní a další technologie totiž dovolují expertům na HR, aby své zaměstnance a jejich zkušenosti získali jednodušeji, než kdy dřív. A to díky digitálním platformám, aplikacím a dalším novým způsobům.

Celý dnešní „digitální svět“ mění způsob, jakým žijeme, jak pracujeme a jak organizujeme náš byznys. Pro HR a byznys lídry obsahuje tato digitální přeměna dvě zásadní výzvy.

Výzvy digitální HR revoluce

Zaprvé – HR může pomoci jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům v tom, aby viděli svoji osobu v novém, stále se měnícím světě plném technologií. A zadruhé – HR má v současné době možnost opravdu revolučním způsobem změnit celý proces díky novým digitálním platformám, aplikacím a dalším novým způsobům. Tento článek je zaměřen převážně na druhou část digitální HR výzvy, a to – jak přeměnit HR a jak zanést zkušenosti zaměstnanců do digitálního světa.

Světu vládnou mobilní telefony aneb pár čísel

V současné době je na světě kolem 7 bilionů mobilních zařízení.

  • více než 40% internetových připojení probíhá skrze mobilní telefony
  • HR teamy zatím zůstávají velmi pozadu, co se týče implementace digitálních aplikací
  • Méně než 20% společností umisťuje zkušenosti zaměstnanců do různých HR digitálních aplikací

Představte si aplikace, které mohou automaticky zaznamenávat čas a docházku. Připomenou vám každou schůzku a místo, kde se má konat. Nebo aplikace, které na vyžádání zašlou veškerým účastníkům určitého projektu video s danou tématikou. Zašlou vám zprávu, pokud by někdo nestíhal mítink. Monitorují výši stresu a v závislosti na tom navrhují přestávky.

Tohle není jiný svět. Ale právě nový, příchozí, digitální svět HR.

Mnoho HR týmů po celém světě nyní přehodnocuje způsob, jakým se k lidem dostávají, jak s lidmi pracují a snaží se zapojit takové digitální nástroje, které jim pomohou s lepšími výsledky.

Není překvapivé, že společnosti z různých odvětví se tomuto tématu začínají věnovat.

Pokud se totiž HR tým rozhodne jít touto cestou a skutečně promyšleně zahrne tyto aplikace do svého chodu, může mít až 10x více odpovědí od zaměstnanců v porovnání s tradičními způsoby, může se zlepšit produktivita zaměstnanců a také kvalita informací. Není proto překvapivé, že společnosti z různých odvětví se tomuto tématu začínají věnovat.

Čím dál více společností tyto změny zavádí. Nové digitální přeměny totiž nejsou pomalým vývojem, ale revolučním skokem dopředu. A nikdo nechce být pozadu.

Čím mohou společnosti začít?

Promyslete, jak veškeré nové digitální změny v HR implementovat. Sociální, mobilní a nebo analytické nástroje budou užitečné pouze tehdy, pokud je zaměstnanci budou používat. Začněte zjišťovat, jaké jsou potřeby a dosavadní znalosti zaměstnanců v tomto odvětví. A nebojte se jim pomoci. Nenechávejte si užitečné aplikace jen pro pár lidí kolem sebe.

Šiřte svoje zkušenosti skrze společnost.

Uvidíte, že se to vyplatí.

Inspirováno článkem z dupress.deloitte.com

Zuzana Horáková

Zuzana Horáková

Studentka sociologie, angličtiny a společenských věd, milovnice jazyků, hudby, umění, fotografie a hezkých slov :)

instagram.com/zuzanks
Zuzana Horáková

Add Comment

Click here to post a comment