5 výhod gamifikace v online vzdělávání

Gamifikace

gamifikace

Co je to gamifikace?

Wikipedia ji definuje jako uplatňování tzv. technik herních designů, herního myšlení a herních principů do neherních oblastí. Což je přesné. Nejvíc se gamifikace v současnosti využívá v HR a marketingu, ve webových i mobilních aplikacích, turistickém ruchu a v neposlední řadě ve vzdělávání (pamatujete na školu hrou? S tím přišel už Komenský). Z definice plyne, že gamifikace je mnohem víc než hraní her.

Pomáhá gamifikace v online vzdělávání studentům se lépe učit?

Některé organizace nepovažují gamifikaci jako dostatečně silný nástroj v porovnání s výdaji, které jsou spojeny s vývojem apod. Existují názory, že i když (a možná právě protože) je to pro studenty zábavné, nepomáhá jim gamifikace v učení.

Jsou zde ale fakta, která nelze ignorovat. Například to, že mladí lidé, především muži, tráví spoustu času hraním počítačových her. Někteří z nich stráví do svých 21 let hraním přes 10 000 hodin svého života (McGonigal, Reality is Broken).

Už v roce 2011 předpověděl Gartner, že 70 % mezinárodních organizací  bude do konce roku 2014 nabízet alespoň jednu gamfikovanou aplikaci.

Jak gamifikace pomáhá při studiu?

Úspěšné studium je kombinace tří elementů:

 • 70 % zkušenosti z reálného života, z pracovních úkolů a řešení problémů
 • 20 % zpětná vazba a pozorování (kolegů, známých a vzorů)
 • 10 % formální trénink

Podívejte se na diagram učebních technik a jak ovlivňují ukládání informací:

Screen Shot 2015-11-11 at 16.58.17

Gamifikace zajišťuje lepší zážitek z učení například tím, že:

 • vyvolává přátelskou soutěživost
 • navozuje studentům pocit úspěchu
 • upoutává pozornost, která vede k očekávané změně chování
 • povzbuzuje, motivuje a nakonec vede k ovlivnění chování

5 výhod gamifikace v online vzdělávání

 1. Zážitek ze vzdělávání. Student se může bavit a zároveň, pokud je úroveň zájmu dostatečně vysoká, se i něco naučí. Cílem strategií využívajících herní principy je z veké části vyvolání a udržení  zájmu.
 2. Bezpečné prostředí na vyzkoušení všech naučených praktik. Když se učíte jazyk, nejlepší je ho začít používat, samozřejmě. Odchytávání turistů na Karlově mostě ale není ideální a počáteční úspěch může brzy demotivovat. Proto jsou tu stovky aplikací typu Duolingo.
 3. Okamžitá zpětná vazba. Student se hned dozví, co už umí a co by už umět měl. To také vyvolává zaujetí ze strany studenta a motivaci.
 4. Prokazatelná změna chování. Body, žebříčky a další odměny určitě pomáhají motivovat, ale jsou to správně naprogramovaná opakování aktivit, které vyvolají pozitivní změnu chování.
 5. Uplatnění ve většině učebních metod a předmětů zájmu; od jazyků před soft skills po prodejní dovednosti.

Faktory vedoucí k úspěchu

Něco nového se ale doopravdy naučíme díky dobrému konceptu učební aplikace nebo hry. Úspěšný koncept je takový, který:

 • zaujme a udrží pozornost,
 • představuje výzvu,
 • vyžaduje zapojení,
 • zabaví,
 • a hlavně učí.

Gamifikace je určitě nástroj, který se vyplatí využívat jak těm, co se učí, tak byznysům. Pokud vás téma zaujalo, doporučuji několik dalších článků o tom, jaké je praktické využití gamifikace ve vzdělávání:

Gamification In Learning Through An Avatar-based Serious Game Concept

Gamification Of Compliance Training Through A Serious Game Concept

Gamification In Learning: Featuring Gains Through A Serious Game Concept

Inspirace: Zdroj

Add Comment

Click here to post a comment