Nesedněte na lep narcistům – jaké triky na vás používají?

narcisté

Ačkoli se slovo narcista často chápe mnohem šířeji a laicky se jím označuje do sebe zahleděný sobec, ve skutečnosti je tato porucha specifikována mnohem úžeji.

Lidé trpící touto psychickou poruchou postrádají přirozenou empatii a především v romantických vztazích mají sklony k manipulativnímu jednání. Narcisté mají moc si nás omotat kolem prstu, aniž si toho všimneme. Využívají těch našich slabostí, které si nechceme přiznat. Pokud na vás někdo z vašeho okolí používá tyto páky, je načase zpozornět.

„Ale no tak, pojď ke mně…“

Narcisté umí okouzlit – proto je snadné jim padnout za oběť. Když tedy zaznamenají nějakou komplikaci, nejdříve to řeší šarmem. Pokusí se odvést vaši pozornost od řešení problému sváděním. Pravděpodobně vás ani nepustí ke slovu, pokud jim sdělíte, že s nimi chcete mluvit o něčem vážném.

„Jsi moje všechno!“

Jakmile se za sebe v nějakém konfliktu postavíte nebo se rozhodnete vztah ukončit, narcisté okamžitě otočí a spustí, že bez vás si nemají co počít, protože jste jejich všechno. Udělají první poslední pro to, aby ze sebe před vámi udělali slabý článek, který je na vás závislý. Ale když povolíte, vše se brzy vrátí do starých kolejí a brzy můžete jet nanovo.

„Jsi blázen, nebo co?“
Manipulativní metoda, kterou se narcisté snaží shodit váš úsudek coby přehnaný nebo neodpovídající. Budou zpochybňovat vaši příčetnost, inteligenci nebo citlivost. Nakonec vás znejistí natolik, že jim dáte zapravdu. Nedovolte jim vám takto snižovat sebevědomí – pokud se vám něco nelíbí, máte pro to důvod a za ním si stůjte.

„Ubližuješ mi!“
Pokud se jim nezadaří vaší sebedůvěrou otřást, začnou na vás svalovat vinu ve velkém. Nejen před vámi, ale i před ostatními se vás budou snažit vylíčit jako násilné nebo nestabilní a budou doufat, že ve vypjaté situaci si netroufnete vycouvat a spíš se pokusíte vyjasnit všechny pomluvy.„Ex mě chce zpátky…“
Žárlivost pro ně neznamená cit, který u partnera vyvoláváme neradi – naopak ji používají, opět, aby vás ve vztahu znejistili. Vyvolají ve vás touhu po soupeření s někým, kdo je údajně lepší než vy nebo kdo o vašeho partnera usiluje. Zatímco ve zdravém vztahu by se vás partner snažil ujistit, že nemáte důvod žárlit, narcista vám dá k žárlení důvod naprosto záměrně, aby vás udržel v šachu.
Neztrácejte čas ve vyčerpávajícím vztahu s narcistou – bere vám víc, než má v úmyslu dát.


Inspirováno článkem z Earthables.com

Sabina Dudová

Sabina Dudová

Studentka japonské filologie a žurnalistiky. Sarkastický fantasta s nosem zabořeným v knihách. Nezastavitelný žvanil, jakmile dojde na cokoli spojeného s japonskou kulturou.
Sabina Dudová

Add Comment

Click here to post a comment