Z introverta lídrem v několika krocích

workplace-1245776_1920

Když se řekne, že je někdo introvert, lidem se často nesprávně vybaví člověk plachý a stydlivý, který na sluneční světlo nevychází víc, než je nezbytně nutné, a nejbezpečněji se cítí s šálkem čaje v ruce a knihou v klíně. Předsudky jsou hrozná věc, neboť introverti zdaleka takto radikální nebývají a mají svému okolí mnoho co nabídnout.

Introvert může být stejně společenský jako extrovert, rozdíl tkví v tom, že si více vybírá, komu věnuje svůj čas, a ocení chvíli strávenou sám se sebou.

Stejně jako si často pleteme hlasité vyjadřování se sebevědomím nebo agresivitu se sílou, pleteme si i vlastnosti dobrého lídra s vlastnostmi typického extroverta – měl by být společenský a diplomatický, vycházet se všemi ve svém okolí, ale zároveň být silná vůdčí osobnost. Z toho důvodu jsou možná extroverti postaveni před introverty do výhodnější pozice, když dojde na postup ve firmě. Zkrátka, stereotypního introverta popsaného v úvodu si ve vedení firmy představí málokdo. Přitom právě introverti disponují vlastnostmi, které jsou pro úspěšného lídra často klíčové.

Zároveň je pro něj nejjednodušší využívat ty vlastnosti, které jsou jim přirozeně vlastní – přemýšlivost, schopnost naslouchat a vcítit se do lidí ve svém okolí. S využitím vhodné strategie může introvert tyto osobnostní rysy posílit natolik, že se dokáže stát lídrem potřebným na moderním pracovišti.

Jste introvert a chcete zamířit vzhůru?

Poslouchejte a vnímejte

Představte si šéfa, kterého byste si přáli – kromě jiných kladných vlastností byste určitě ocenili, kdyby byl otevřený vašim nápadům a dokázal s vámi soucítit, pokud byste se dostali do úzkých. Právě schopnost empatie a vnímavost je to, co odlišuje dobrého šéfa od toho špatného. Introverti mají přirozený sklon mlčet a vyslechnout svého konverzačního partnera, ať jde o cokoli. Zároveň jim neschází pochopení pro jakoukoli situaci, protože jsou přemýšliví a mají sklony nahlížet problém z nejrůznějších aspektů. Jsou rození důvěrníci a jako takoví si dokáží nenásilně a nezištně naklonit lidi ve svém okolí. Lídr-introvert dokáže na pracovišti udržet pohodovou atmosféru, protože se svým okolím komunikuje, naslouchá mu a následně zacílí k řešení nejvhodnějšímu pro většinu.

Přemýšlejte a jednejte účelně

Introverti si nejdříve dobře rozmýšlí, co řeknou, místo aby něco z fleku plácli a potom si teprve uvědomili důsledky. Proto se s nimi dobře spolupracuje – umí vyhodnotit situaci ve všech detailech a respektují city druhých. Na rozdílů od nepřemýšlejících horkých hlav si dají práci s promyšlením všech aspektů a jednají až ve chvíli, kdy jsou si jistí, že tím nezpůsobí škodu. Z dlouhodobého hlediska se jim snáze jedná v týmu, protože váží svá slova a tým je za to respektuje, protože nemlátí prázdnou slámu. Klíčové však je, aby na konci přemýšlení skutečně jednat začali. Zde se skrývá jejich nevýhoda v souboji proti extrovertům. Introvertům může trvat zbytečně dlouho rozhoupat se k nějaké akci. Jako lídři však ve výsledku jednat musejí.

S okolím zacházejte nenásilně

Než někoho k čemukoli nutit nebo mu něco přikazovat se často více vyplatí jej k tomu jemně nasměrovat. Vyžaduje to více konverzačního umu, ale dosažený výsledek má větší platnost. Nemusíte s lidmi ve svém okolím rovnou manipulovat, ale jednejte s nimi tak, aby se necítili pod tlakem. Mnohem snáze naplníte své představy, pokud při vás budou ostatní stát – toho strohými rozkazy nedosáhnete.

Najděte svou rovnováhu

Nic ve světě není jen černobílé, ani introverti a extroverti od sebe nejsou striktně odděleni tlustou čarou a každý má vlastnosti zkombinované unikátně. Na vás je, abyste ze svých vlastností dokázali vytěžit to nejlepší.


Inspirováno článkem z forbes.com

Sabina Dudová

Sabina Dudová

Studentka japonské filologie a žurnalistiky. Sarkastický fantasta s nosem zabořeným v knihách. Nezastavitelný žvanil, jakmile dojde na cokoli spojeného s japonskou kulturou.
Sabina Dudová

Add Comment

Click here to post a comment